Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 
Obchodovanie a podnikanie s technikou
 
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov
 
Riadiace systémy vo výrobnej technike
 
Technika pre biosystémy
 
Technika pre odpadové hospodárstvo
 
Výrobné technológie pre automobilový priemysel