Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 
Obchodovanie a podnikanie s technikou
 
Automobilovú dopravu
 
Riadiace systémy vo výrobnej technike
 
Technika pre biosystémy
 
Technika pre odpadové hospodárstvo
 
Výrobné technológie pre automobilový priemysel