tl_files/tf/images/Funkcionari TF/prodekan_stud.jpg
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
 dekan
tel.: 037/641 5489
 
 
tl_files/tf/images/Funkcionari TF/prodekan_vvc.jpg
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
prodekan pre vedecko - výskumnú činnosť
tel.: 037/641 5400
 
 
tl_files/tf/images/Funkcionari TF/Kollarova.JPG
Ing. Katarína Kollárová, PhD.
prodekanka  pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy
tel.: 037/641 5408
 
 
tl_files/tf/images/Funkcionari TF/tajomnicka.JPG
Ing. Alena Jančušková
tajomníčka fakulty
tel.: 037/641 5493
 
 
tl_files/tf/images/Funkcionari TF/preds_as.jpg
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
predsedníčka Akademického senátu TF
tel.: 037/ 641 4716