Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 7. decembra uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. Súčasťou programu bolo odovzdanie dekrétov siedmim novým docentom.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Zástupcovia TF SPU v Nitre navštívili v dňoch 16.–19. októbra 2017 výskumné centrum VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. (Technické výskumné centrum Fínska) v Helsinkách. Delegácia z TF rokovala s VTT o vedeckej a projektovej spolupráci ako aj o možnostiach praxe študentov doktorandského štúdia vo VTT.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Na zasadnutí Vedeckej rady TF SPU v Nitre dňa 22. novembra 2017 odovzdal jej predseda a dekan fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., študentom Bc. Marekovi Mojžišovi, Bc. Filipovi Tábimu a Bc. Jaroslavovi Demovi ocenenie Nadácie CLAAS.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 21. 11. 2017 sa v rámci Dňa kariéry na SPU v Nitre zaplnila do posledného miesta aj poslucháreň CH, kde sa prezentovali potenciálni zamestnávatelia študentom Technickej fakulty SPU v Nitre.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú o odbornú literatúru a počítačové programy Literárny fond udelil na svojom zasadnutí dňa 21. 9. 2017 prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v šk. r. 2016/201.