Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Nadácia Claas s cieľom podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky udeľuje každoročne ceny International Student Prize za obhájené bakalárske práce zamerané na poľnohospodársku techniku.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 28.októbra – 31. októbra 2018 sa pracovníci Technickej fakulty SPU v Nitre zúčastnili úvodného stretnutia projektu SEED - Smart Entrepreneurial Education and Training in Digital farming riešeného v rámci programu Erasmus+ KA3. Hosťujúcou organizáciou bola spoločnosť UMBRIAFLOR so sídlom v meste Foligno v regióne Umbria.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 15. a 16. októbra 2018 sa na Technickej fakulte SPU v Nitre uskutočnilo úvodné stretnutie projektu Erasmus+ s názvom Biz4Fun - Let’s have fun with the business start-up.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Zámerom projektu Apihealth je navrhnúť vzdelávacie osnovy, založené na apiterapii a včelích produktoch a vytvoriť úplne aktualizované vzdelávacie materiály, zamerané na využívanie včelích produktov v alternatívnej medicíne a následne umožniť zvyšovať príjmy včelárov prostredníctvom využitia včelích výrobkov v alternatívnej medicíne.

vložil: Ing. Ján Csillag

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018 rektorka SPU doc. Klaudia Halászová ocenila študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo kultúrnej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Za našu fakultu ocenili Bc. Patríciu Feriancovú (2. roč. inž. št.), Bc. Mareka Mojžiša (2. roč. inž. št.) a Ing. Matúša Bilčíka (2. roč. dokt. št.).