Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny dňa 6. 2. 2018 zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí 15. 2. 2018 priamo v priestoroch katedier.

vložil: Ing. Ján Csillag

Európsky monitorovací komitét FEANI (Európska inžinierska federácia) na svojom poslednom zasadnutí rozhodol o zaradení Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do Indexu – FEANI.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vstupné priestory Galérie Mlyny patrili 6. februára katedrám a pracoviskám Technickej fakulty. Záujemcom o štúdium a širokej verejnosti prezentovali nielen akreditované študijné programy, ktoré na fakulte ponúkajú, ale návštevníci si mohli na „vlastnej koži“ vyskúšať aj rôzne novinky zo sveta techniky a technológií. Mnohé otázky boli smerované na prepojenie vzdelávacej činnosti s praxou, uplatnenie absolventov TF v praxi, ako aj na informácie o študentskom živote na fakulte.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vo štvrtok 25. januára 2018 privítalo Vedenie TF spolu so zástupcami odborovej organizácie bývalých zamestnancov fakulty. V priestoroch jedálne Študentského domova A. Bernoláka sa im prihovoril prof. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan fakulty. Už tradične prítomných informoval o tom, čo fakulta v uplynulom roku dosiahla, čo ju čaká v roku 2018 a kam smeruje v nasledujúcom období.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Začiatkom januára sa v Brne uskutočnilo vyhlásenie cien súťaže Cena Edwards 2017. Usporiadateľom súťaže je popredná svetová technologická firma Edwards Vacuum. Medzi ocenenými bol aj doktorand Technickej fakulty.