Aktuálne informácie

22.05.2017 12:21:53 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Pekný úspech študentov Technickej fakulty v Győri

Traja študenti inžinierskeho štúdia na Technickej fakulte sa pod vedením doc. Dr. Ing. Juraja Magu, zúčastnili na XI.  Medzinárodnej študentskej strojárskej konferencií na Univerzite Istvána Széchényiho v Győri.

Čítať ďalej…

10.05.2017 13:54:11 vložil Ing. Ján Csillag

ERASMUS+ Príbeh 30 Rokov

Oslávte s nami 30 rokov programu Erasmus+ a zdieľajte vaše príbehy a zážitky, ktoré sú výsledkom úspešnej realizácie projektu alebo mobility. Ak si myslíte, že práve Váš Erasmus+ príbeh je zaujímavý a inšpiratívny pre ostatných, neváhajte a napíšte nám, my chceme o ňom počuť.

Čítať ďalej…

08.05.2017 23:01:25 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Medzinárodná študentská vedecká konferencia na TF SPU v Nitre

V stredu 26. apríla 2017 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“.

Čítať ďalej…

20.04.2017 13:54:42 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Estónski predstavitelia navštívili TF SPU v Nitre

Technickú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (TF SPU) v Nitre navštívila 11. apríla 2017 delegácia z Technologického inštitútu Estónskej univerzity prírodných vied (Eesti Maaülikool, EMÜ, Estonian University of Life Sciences) v Tartu.

Čítať ďalej…

03.04.2017 23:28:01 vložil Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre

Zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre sa uskutočnilo dňa 28. marca 2017 o 10.30 h v Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka.

Čítať ďalej…